Historik för Andersson, Tomas (S)
Regionstyrelsen ers 2017-01-01 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2007-09-13 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2014-11-19 - 2016-12-31
Trafiksäkerhetsförbund, Uppsala läns ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Landstingsstyrelsen led 2013-07-01 - 2014-11-19
Landstingsstyrelsen ers 2010-11-15 - 2013-06-30
Länsdelsberedning mellersta led 2007-01-01 - 2010-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2006-11-01 - 2007-09-12

     Nuvarande politiska uppdrag