Historik för Weiman, Erik (M)
Presidium, Regionfullmäktige 2:e v ordf 2017-01-01 - 2018-10-14
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2006-11-01 - 2016-12-31
Presidium, Landstingsfullmäktiges 2:e v ordf 2014-11-19 - 2016-12-31
(LS) Samarabetsnämnden i Uppsala Garnison led 2007-01-01 - 2014-12-31
(LS) Samrådsnämnden Uppsala Universitet-Landstinget i Uppsala län led 2007-01-01 - 2014-12-31
(LS) Stiftelsen Akademiska sjukhusets Utvecklingsfond led 2007-01-01 - 2014-12-31
Direktionen i Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling led 2007-01-01 - 2014-12-31
Landstingsråd råd 2007-01-01 - 2014-12-31
Mälardalsrådet led 2011-01-01 - 2014-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2007-01-01 - 2014-12-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion led 2007-01-01 - 2014-12-31
Landstingsstyrelsen ordf 2006-11-13 - 2014-11-19
Valberedningen ordf 2010-11-01 - 2014-10-31
(LS) Samrådsgrupp med privata vårdgivare led 2007-01-01 - 2010-12-31
Valberedningen led 2006-11-13 - 2010-10-31

     Nuvarande politiska uppdrag