Historik för Olsson, Stefan (M)
(RS) AU RS 2:e v ordf 2017-05-30 - 2018-12-31
(RS) Fyrspår, förhandlingsgrupp led 2017-12-19 - 2018-12-31
(RS) Samarabetsnämnden i Uppsala Garnison led 2017-05-01 - 2018-12-31
(RS) Samrådsgrupp - Region Uppsala och Region Örebro län led 2017-05-01 - 2018-12-31
(RS) Samrådsnämnden Uppsala Universitet- Region Uppsala led 2017-05-01 - 2018-12-31
(RS) Universitetssjukvårdsstyrelsen led 2017-05-01 - 2018-12-31
Ambulansdirigeringsnämnd ers 2017-05-01 - 2018-12-31
Direktionen i Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling ers 2017-05-01 - 2018-12-31
Oppositionsråd opråd 2016-02-15 - 2018-12-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion led 2017-05-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen 2:e v ordf 2017-05-01 - 2018-11-28
Valberedningen v ordf 2017-05-01 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
(FS) AU led 2016-05-24 - 2017-09-05
Fastighets- och servicenämnden 2:e v ordf 2016-04-27 - 2017-09-01
(SHS) AU led 2015-12-16 - 2017-05-02
Sjukhusstyrelsen led 2015-12-01 - 2017-04-30
Valberedningen ers 2016-04-27 - 2017-04-30
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2010-11-01 - 2016-12-31
(PS) Produktionsstyrelsen AU led 2015-01-20 - 2015-12-31
Produktionsstyrelsen led 2015-01-01 - 2015-12-31
Kollektivtrafiknämnd led 2012-11-19 - 2014-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2007-01-01 - 2013-02-05
Produktionsstyrelsen led 2011-01-01 - 2012-11-19
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration led 2007-01-01 - 2010-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2006-11-01 - 2010-10-31

     Nuvarande politiska uppdrag