Historik för Åström, Åsa (M)
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-05-19 - 2018-10-14
Förvaltningsrätt (tidigare Länsrätt) näm 2011-01-01 - 2015-12-31
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1) jur 2011-01-01 - 2014-12-31
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration led 2007-01-01 - 2014-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2006-11-01 - 2014-10-14

     Nuvarande politiska uppdrag