Historik för Lagh, Nina (M)
(RS) AU RS 2:e v ordf 2016-01-19 - 2017-04-30
(RS) RS Personalutskott v ordf 2016-05-02 - 2017-04-30
(RS) Samarabetsnämnden i Uppsala Garnison led 2015-01-01 - 2017-04-30
(RS) Samrådsgrupp - Region Uppsala och Region Örebro län led 2016-11-08 - 2017-04-30
(RS) Samrådsnämnden Uppsala Universitet- Region Uppsala led 2016-05-02 - 2017-04-30
(RS) Universitetssjukvårdsstyrelsen led 2016-05-02 - 2017-04-30
Ambulansdirigeringsnämnd ers 2015-03-01 - 2017-04-30
Direktionen i Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling ers 2015-01-01 - 2017-04-30
Oppositionsråd opråd 2015-01-01 - 2017-04-30
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2017-04-30
Regionstyrelsen 2:e v ordf 2017-01-01 - 2017-04-30
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion led 2015-01-01 - 2017-04-30
Valberedningen v ordf 2014-11-19 - 2017-04-30
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2010-11-01 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen 2:e v ordf 2014-11-19 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2011-01-01 - 2016-12-31
(LS) Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskott 2:e v ordf 2016-01-19 - 2016-05-16
(LS) AU LS 2:e v ordf 2014-11-24 - 2016-01-01
Samordningsförbundet ers 2015-01-01 - 2015-09-30
Kostnämnd led 2011-01-01 - 2014-12-31
Landstingsråd råd 2011-01-01 - 2014-12-31
Produktionsstyrelsen 1:e v ordf 2012-02-16 - 2014-12-31
Samordningsförbundet led 2014-02-04 - 2014-12-31
Valberedningen ers 2010-11-01 - 2014-10-31
Produktionsstyrelsen ordf 2011-08-31 - 2012-02-15
Produktionsstyrelsen 1:e v ordf 2011-01-01 - 2011-08-30
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2009-09-21 - 2010-12-31
Regionskattenämnd i Västerås led 2007-01-01 - 2008-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag