Historik för Ahlstedt, Alf (M)
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Beredningen för barn och unga led 2015-01-01 - 2017-04-27
(RS) Länsbarnombudsmannens refererensgrupp ers 2016-02-05 - 2017-04-25
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-12-18 - 2016-12-31
Kammarrätt näm 2015-01-01 - 2015-12-31
Förvaltningsrätt (tidigare Länsrätt) näm 2011-01-01 - 2014-12-31
Länsrätt näm 2009-09-21 - 2010-12-31
Skattekontor 1 Uppsala led 2009-01-01 - 2010-12-31
Skattekontor 2 Uppsala led 2009-01-01 - 2010-12-31
Skattekontoret i Uppsala led 2007-01-01 - 2008-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag