Historik för Olsson, Georg (MP)
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
Skattenämnden vid Fastighetstaxeringskontoret led 2015-01-01 - 2016-03-01
Skattekontor Enköping led 2011-06-20 - 2014-12-31
Revisorer, Landstingets rev 2007-01-01 - 2010-12-31
Stiftelsen Upplandsmuseet, Revisorer rev 2007-01-01 - 2010-12-31
Stiftelsen Musik i Uppland, Revisorer rev ers 2007-01-01 - 2010-01-01

     Nuvarande politiska uppdrag