Historik för Wollein, Erzsebét (S)
Gemensam nämnd för kunskapsstyrning ers 2019-01-01 - 2019-02-20
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration led 2015-11-23 - 2018-12-31
Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor led 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2010-11-01 - 2016-12-31
Förvaltningsrätt (tidigare Länsrätt) näm 2015-01-01 - 2016-02-09
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration led 2011-01-01 - 2014-12-31
Skattekontor Enköping led 2009-01-01 - 2010-12-31
Skattekontoret i Västerås led 2007-01-01 - 2008-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag