Historik för Stake, Eva (S)
Föreningen Nordens Institut, Biskops-Arnö led 2007-01-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2018-06-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2011-09-13 - 2014-10-14

     Nuvarande politiska uppdrag