Historik för Enskär, Björn (S)
Förvaltningsrätt (tidigare Länsrätt) näm 2015-01-01 - 2015-12-31
Länsrätt näm 2007-01-01 - 2010-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag