Historik för Birkehorn Karlsen, Lars-Göran (M)
Kulturnämnden ers 2018-02-14 - 2018-12-31
Vårdstyrelsen ers 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2010-11-01 - 2016-12-31
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration led 2015-01-01 - 2015-11-23
Länsdelsberedning norra led 2011-01-01 - 2014-12-31
Stiftelsen Leufsta led 2011-01-01 - 2014-12-31
Kulturnämnden ers 2009-06-15 - 2010-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag