Historik för Lundh, Christina (S)
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Sjukhusstyrelsen led 2015-12-01 - 2018-04-25
Beredningen för barn och unga ordf 2015-12-01 - 2017-04-27
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2010-11-01 - 2016-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2015-01-01 - 2015-12-31
Beredningen för barn och unga 1:e v ordf 2015-01-01 - 2015-11-30
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2010-02-15 - 2014-12-31
Länsdelsberedning mellersta led 2011-01-01 - 2014-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Medicinsk programberedning led 2009-11-24 - 2010-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag