Historik för Braf, Alexandra (KD)
Beredningen för barn och unga led 2017-06-20 - 2018-12-31
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1) jur 2010-02-15 - 2014-12-31
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration led 2011-04-11 - 2014-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2014-11-19
Landstingsstyrelsen led 2014-04-23 - 2014-11-19
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2010-11-01 - 2014-10-14
Landstingsstyrelsen ers 2010-11-15 - 2014-04-22

     Nuvarande politiska uppdrag