Historik för Berglöf, Lars (S)
(RUN) AU 1:e v ordf 2016-12-01 - 2018-12-31
Kollektivtrafiknämnd led 2015-01-01 - 2018-12-31
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor 1:e v ordf 2016-12-01 - 2018-12-31
Övervakningsnämnden i Uppsala län ers 2016-04-27 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-04-12 - 2018-10-14
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2017-04-11
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2010-11-01 - 2016-12-31
Kammarrätt näm 2011-01-01 - 2015-12-31
Produktionsstyrelsen led 2011-01-01 - 2014-12-31
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration led 2012-02-15 - 2014-12-31
Skattekontor 1 Uppsala led 2010-02-15 - 2011-02-14
Skattekontor 2 Uppsala led 2010-02-15 - 2011-02-14

     Nuvarande politiska uppdrag