Historik för Vilhelmsson, Måns (M)
(RS) Politiska närvårdsmötena led 2016-01-19 - 2018-12-31
Gemensam nämnd för kunskapsstyrning ers 2017-01-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen led 2017-01-01 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2010-11-01 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen led 2015-09-30 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2014-02-04 - 2016-12-31
(HSS) Politiska styrgrupper för närvård i länet led 2015-03-16 - 2015-12-31
(HSS) Hälso- o sjukvårdsstyr AU led 2015-01-20 - 2015-10-20
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2011-01-01 - 2015-09-30
Kostnämnd led 2015-01-01 - 2015-09-30
Länsdelsberedning södra ordf 2011-01-01 - 2014-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag