Historik för Örjes, Johan (C)
(KTN) AU 2:e v ordf 2015-02-12 - 2018-12-31
(RS) Fyrspår, förhandlingsgrupp led 2017-12-19 - 2018-12-31
(RS) MÄLAB led 2013-05-01 - 2018-12-31
(RUN) AU 2:e v ordf 2016-12-01 - 2018-12-31
Kollektivtrafiknämnd 2:e v ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunalförbundet Svensk luftambulans led 2016-01-01 - 2018-12-31
Oppositionsråd opråd 2015-01-01 - 2018-12-31
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor 2:e v ordf 2016-12-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen ers 2017-01-01 - 2018-11-28
Valberedningen led 2014-11-19 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2010-11-01 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2014-11-19 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2011-01-01 - 2016-12-31
Kollektivtrafiknämnd ordf 2011-06-20 - 2014-12-31
Landstingsråd råd 2011-01-01 - 2014-12-31
Mälardalsrådet ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ers 2013-02-05 - 2014-12-31
Uppsala Buss AB och Upplands Lokaltrafik AB led 2012-02-15 - 2014-12-31
Valberedningen led 2010-11-01 - 2014-10-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion led 2011-01-01 - 2013-02-04
(LS) Samrådsnämnden Uppsala Universitet-Landstinget i Uppsala län led 2011-01-01 - 2012-03-26
Landstingsstyrelsen 1:e v ordf 2010-11-15 - 2011-07-01

     Nuvarande politiska uppdrag