Historik för Nordberg, Marie (MP)
(RS) Politiska närvårdsmötena led 2016-01-19 - 2018-12-31
Patientnämnden ers 2015-01-01 - 2018-12-31
(HSS) Politiska styrgrupper för närvård i länet repr 2015-03-16 - 2015-12-31
Länsdelsberedning södra led 2011-01-01 - 2014-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2010-11-01 - 2014-10-14

     Nuvarande politiska uppdrag