Historik för Ekholm, Marie-Louise (M)
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
(LS) Rådet för delaktighet led 2015-01-01 - 2016-01-01
Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor led 2015-01-01 - 2015-12-31
Gamla Uppsala Buss AB ordf 2012-02-15 - 2014-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2013-06-18 - 2014-12-31
Uppsala Länstrafik AB och Prebus AB ordf 2012-02-15 - 2014-12-31
Landstingsstyrelsen led 2010-11-15 - 2014-11-19
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2010-11-01 - 2014-10-14

     Nuvarande politiska uppdrag