Historik för Borg, My (M)
(KTN) AU led 2015-02-12 - 2018-12-31
Kollektivtrafiknämnd led 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2010-11-01 - 2016-12-31
Produktionsstyrelsen led 2012-11-19 - 2014-12-31
Länsdelsberedning mellersta led 2011-01-01 - 2013-02-05

     Nuvarande politiska uppdrag