Historik för Hossain, Anowar (M)
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-05-19 - 2018-10-14
Kulturnämnden ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Skattekontor Enköping led 2013-06-18 - 2014-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2010-11-01 - 2014-10-14
Skattenämnden vid Skattekontoret Uppsala led 2011-07-01 - 2012-01-01
Skattekontor 1 Uppsala led 2011-02-14 - 2011-07-01
Skattekontor 2 Uppsala led 2011-02-14 - 2011-07-01

     Nuvarande politiska uppdrag