Historik för Nettelblad, Carl (L)
(RS) AU RS led 2016-01-19 - 2018-12-31
Regionstyrelsen led 2017-01-01 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
(RS) Referensgrupp för framtagande av miljöprogram 2019-2022 led 2017-03-21 - 2018-06-30
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen led 2016-01-01 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2015-01-01 - 2016-12-31
Kollektivtrafiknämnd led 2015-01-01 - 2015-12-31
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1) jur 2011-01-01 - 2014-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2010-11-15 - 2014-11-19
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2010-11-01 - 2014-10-14

     Nuvarande politiska uppdrag