Historik för Eriksson, Miriam (KD)
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2010-11-01 - 2015-09-30
Landstingsstyrelsen led 2014-11-19 - 2015-09-30
Mälardalsrådet led 2015-04-29 - 2015-09-30
Regionförbundet Uppsala län led 2015-01-01 - 2015-09-30
(HSS) Politiska styrgrupper för närvård i länet repr 2015-03-16 - 2015-09-11
(HSS) Länshandikappråd led 2012-03-19 - 2014-12-31
Mälardalsrådet ers 2011-04-11 - 2014-12-31
Produktionsstyrelsen led 2012-05-01 - 2014-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Kostnämnd ers 2012-05-01 - 2013-02-05
Landstingsråd råd 2011-05-01 - 2012-06-30
(HSS) Hälso- o sjukvårdsstyr AU ordf 2011-05-23 - 2012-05-01
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ordf 2011-08-01 - 2012-05-01
Länsdelsberedning mellersta 1:e v ordf 2011-01-01 - 2012-05-01
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2011-01-01 - 2011-07-31

     Nuvarande politiska uppdrag