Historik för Friberg, Emilia (S)
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Sjukhusstyrelsen led 2015-12-01 - 2017-02-15
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration ordf 2015-01-01 - 2015-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2012-02-15 - 2015-12-31
(LS) Mälardalsrådet utskott led 2011-11-28 - 2014-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2010-11-01 - 2014-10-14
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration led 2011-01-01 - 2012-02-15

     Nuvarande politiska uppdrag