Historik för Ramdén, Kerstin (S)
(KN) AU pe 2015-01-28 - 2018-12-31
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1) jur 2018-06-19 - 2018-12-31
Kulturnämnden led 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen ers 2017-01-01 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2015-12-04 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2016-01-01 - 2016-12-31
Produktionsstyrelsen led 2015-01-01 - 2015-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2010-11-01 - 2015-12-03
Kulturnämnden ers 2011-01-01 - 2014-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag