Historik för Korshed, Salima (V)
(RS) Länsbarnombudsmannens refererensgrupp ers 2017-10-01 - 2018-12-31
Beredningen för barn och unga 1:e v ordf 2017-10-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Beredningen för barn och unga led 2015-01-01 - 2017-09-30
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2010-11-01 - 2016-12-31
Förvaltningsrätt (tidigare Länsrätt) näm 2015-01-01 - 2015-12-31
Länsdelsberedning norra led 2011-01-01 - 2014-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2013-04-24 - 2014-11-19

     Nuvarande politiska uppdrag