Historik för Godberg, Siv (M)
(KN) AU 2:e v ordf 2015-01-28 - 2018-12-31
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration led 2016-04-27 - 2018-12-31
Kulturnämnden 2:e v ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Gamla Uppsala Buss AB led 2015-01-01 - 2017-02-14
Uppsala Länstrafik AB och Prebus AB led 2015-01-01 - 2017-02-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31
(LS) Mälardalsrådet utskott led 2011-10-31 - 2014-12-31
Kulturnämnden led 2011-01-01 - 2014-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag