Historik för Hilding, Karolina (L)
Vårdstyrelsen led 2018-02-14 - 2018-12-31
Valberedningen ers 2014-11-19 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2018-07-04 - 2018-10-14
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-07-03
(RS) Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskott led 2017-03-21 - 2018-02-27
Regionstyrelsen led 2017-04-27 - 2018-02-14
Vårdstyrelsen ers 2015-12-01 - 2017-04-27
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2014-11-19 - 2015-12-31
Hovrätt, Svea näm 2011-01-01 - 2014-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag