Historik för Rexed, Knut (S)
Kommunalförbundet Svensk luftambulans rev 2016-09-21 - 2018-12-31
Revisorer, Region Uppsala rev 2011-01-01 - 2018-12-31
Samordningsförbundet rev ers 2017-02-15 - 2018-12-31
Revisorer, Landstingets rev 2011-01-01 - 2014-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag