Historik för Elsborg, Roger (M)
(VS) AU led 2017-03-01 - 2018-12-31
Vårdstyrelsen led 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp II) jur 2015-01-01 - 2018-06-19
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2013-07-05 - 2016-12-31
(HSS) Samordningsgruppen. Nätverket Hälsa och Demokrati ers 2015-01-01 - 2015-12-31
Hovrätt, Svea näm 2015-01-01 - 2015-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2015-09-30 - 2015-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2015-01-01 - 2015-09-29
Övervakningsnämnden i Uppsala län ers 2011-02-04 - 2014-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag