Historik för Gardfjell, Maria (MP)
Kollektivtrafiknämnd led 2016-09-30 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2017-09-27
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2016-02-29 - 2016-12-31
Gamla Uppsala Buss AB led 2012-02-15 - 2014-12-31
Mälardalsrådet led 2011-04-11 - 2014-12-31
Uppsala Länstrafik AB och Prebus AB led 2012-02-15 - 2014-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag