Historik för Proos, Helena (S)
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor ers 2016-12-01 - 2018-12-31
Kollektivtrafiknämnd ers 2011-06-20 - 2014-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag