Historik för Björk, Björn-Owe (KD)
Oppositionsråd opråd 2018-10-01 - 2018-12-31
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor led 2016-12-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen ers 2018-02-14 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2018-03-27 - 2018-10-14
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-03-26
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-12-18 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2015-01-01 - 2016-12-31
Kollektivtrafiknämnd ers 2011-06-20 - 2013-06-18

     Nuvarande politiska uppdrag