Historik för Sjödal, Sara (C)
Kostnämnd ers 2015-01-01 - 2018-12-31
Sjukhusstyrelsen led 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2015-01-01 - 2016-12-31
Produktionsstyrelsen led 2015-01-01 - 2015-12-31
Kollektivtrafiknämnd ers 2011-06-20 - 2012-02-15

     Nuvarande politiska uppdrag