Historik för Fransson, Bengt-Ivar (M)
(RS) personalutskott v ordf 2017-05-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen ers 2017-01-01 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-08-30 - 2018-10-14
Landstingsstyrelsen ers 2016-01-01 - 2016-12-31
Produktionsstyrelsen ers 2015-01-01 - 2015-12-31
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration led 2011-09-19 - 2014-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag