Historik för Ranch, Malena (MP)
(RS) Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskott 1:e v ordf 2016-01-19 - 2018-12-31
(RS) Rådet för delaktighet ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
(RS) Samrådsnämnden Uppsala Universitet- Region Uppsala led 2017-01-01 - 2018-12-31
(RS) Universitetssjukvårdsstyrelsen led 2017-01-01 - 2018-12-31
(VS) AU led 2015-12-14 - 2018-12-31
Regionråd Regråd 2017-01-01 - 2018-12-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ers 2017-01-01 - 2018-12-31
Vårdstyrelsen ordf 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen led 2018-05-01 - 2018-11-28
Valberedningen ers 2014-11-19 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
(RS) AU RS 1:e v ordf 2017-01-01 - 2018-05-01
Regionstyrelsen 1:e v ordf 2017-01-01 - 2018-04-30
Samordningsförbundet led 2015-01-01 - 2017-01-01
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31
Landstingsråd råd 2015-01-01 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen led 2016-01-01 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2015-01-01 - 2016-12-31
(HSS) Hälso- o sjukvårdsstyr AU led 2015-01-20 - 2015-12-31
(HSS) Samordningsgruppen. Nätverket Hälsa och Demokrati ers 2015-01-01 - 2015-12-31
Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor ordf 2015-01-01 - 2015-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse 1:e v ordf 2015-01-01 - 2015-12-31
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration 2:e v ordf 2012-02-15 - 2014-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2013-11-04 - 2014-10-14

     Nuvarande politiska uppdrag