Historik för Orring, Emilie (M)
(FS) AU 2:e v ordf 2017-09-05 - 2018-12-31
(RS) Stiftelsen Upplandsmuseet v ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Fastighets- och servicenämnden 2:e v ordf 2017-09-01 - 2018-12-31
Oppositionsråd opråd 2017-05-01 - 2018-12-31
Vårdstyrelsen led 2015-12-01 - 2018-12-31
Valberedningen ers 2017-05-01 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
(VS) AU led 2015-12-14 - 2017-03-01
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31
(HSS) Hälso- o sjukvårdsstyr AU led 2015-10-20 - 2015-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2015-01-01 - 2015-12-31
Gamla Uppsala Buss AB led 2012-02-15 - 2014-12-31
Uppsala Länstrafik AB och Prebus AB led 2012-02-15 - 2014-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag