Historik för Petersson, Maria (M)
Kammarrätt näm 2015-01-01 - 2015-12-31
Fastighetsdomstol näm 2007-01-01 - 2014-12-31
Förvaltningsrätt (tidigare Länsrätt) näm 2011-01-01 - 2014-12-31
Produktionsstyrelsen led 2011-01-01 - 2014-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1998-11-01 - 2014-10-14
(HSS) Samverkansgrupper kommun-landsting repr 2007-01-01 - 2010-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2003-01-01 - 2010-12-31
Länsdelsberedning mellersta ordf 2007-01-01 - 2010-12-31
Mälardalsrådet ers 2007-06-11 - 2010-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2007-01-01 - 2010-12-31
Länsrätt, Fastighetstaxeringsmål näm 1994-07-01 - 2007-06-30
HSN i Uppsala led 1999-01-01 - 2002-12-31
Skattenämnd vid skattekontoret i Uppsala led 1999-01-01 - 2001-04-17
Förs.kassans socialförs.nämnd 4 led 1998-01-01 - 1998-12-31
Försäkringskassa, styrelsen ers 1998-01-01 - 1998-12-31
Kommitté för miljö o folkhälsa led 1995-01-01 - 1998-12-31
Skattenämnd vid skattekontoret i Uppsala led 1998-01-01 - 1998-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1997-09-22 - 1998-10-31
Förs.kassans socialförs.nämnd 4 led 1996-07-01 - 1997-12-31
Försäkringskassa, styrelsen ers 1997-06-09 - 1997-12-31
Skattenämnd vid skattekontoret i Uppsala led 1995-01-01 - 1997-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 1994-11-01 - 1997-09-22
Förs.kassans socialförs.nämnd 4 led 1995-07-01 - 1996-06-30

     Nuvarande politiska uppdrag