Historik för Hobehshoar, Mitra Khadijeh (S)
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2012-03-27 - 2016-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag