Historik för Stagling Näslund, Pontus (S)
(RS) Referensgrupp för framtagande av miljöprogram 2019-2022 led 2017-04-25 - 2018-06-30
Kammarrätt näm 2013-06-18 - 2018-06-19
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-06-19
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration led 2015-01-01 - 2018-02-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag