Historik för Dovstad, Kajsa (L)
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor led 2016-01-01 - 2017-09-27
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31
Produktionsstyrelsen led 2015-01-01 - 2015-12-31
Produktionsstyrelsen ers 2013-11-20 - 2014-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag