Historik för Wall, Björn (S)
Hovrätt, Svea näm 2013-11-20 - 2015-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag