Historik för Leijerstam, Fredrik (MP)
(RS) AER, Assembly of European Regions led 2017-04-25 - 2018-12-31
Gemensam nämnd för kunskapsstyrning led 2017-01-01 - 2018-12-31
Vårdstyrelsen led 2015-12-01 - 2018-12-31
Presidium, Regionfullmäktige 1:e v ordf 2017-01-01 - 2018-10-14
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2015-12-04 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2016-09-30 - 2016-12-31
(LS) LS FoUU-utskott v ordf 2015-01-01 - 2015-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2014-11-19 - 2015-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2015-12-03
Produktionsstyrelsen ers 2014-02-04 - 2014-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag