Historik för Hemmingsson, Erik (MP)
(SHS) AU led 2015-12-16 - 2018-12-31
Kommunalförbundet Svensk luftambulans ers 2016-01-01 - 2018-12-31
Sjukhusstyrelsen 1:e v ordf 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
(RS) Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskott led 2016-01-19 - 2017-06-30
Regionstyrelsen ers 2017-01-01 - 2017-06-30
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2016-01-01 - 2016-12-31
(PS) Produktionsstyrelsen AU led 2015-01-20 - 2015-12-31
Produktionsstyrelsen ordf 2015-10-01 - 2015-12-31
Produktionsstyrelsen 1:e v ordf 2015-01-01 - 2015-09-30
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2014-04-23 - 2014-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag