Historik för Söderlund, Petra (S)
Vårdstyrelsen led 2015-12-01 - 2019-02-20
(RS) Politiska närvårdsmötena led 2016-01-19 - 2018-12-31
(VS) AU led 2015-12-14 - 2018-12-31
Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor led 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-12-18 - 2016-12-31
(HSS) Politiska styrgrupper för närvård i länet repr 2015-03-16 - 2015-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2015-01-01 - 2015-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2014-12-17
Landstingsstyrelsen ers 2014-04-23 - 2014-11-19

     Nuvarande politiska uppdrag