Historik för Rönnberg, Lena (S)
Presidium, Regionfullmäktige ordf 2017-01-01 - 2018-10-14
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1998-11-01 - 2016-12-31
Presidium, Landstingsfullmäktiges ordf 2014-11-19 - 2016-12-31
(LS) Viltförvaltningsdelegationen led 2010-02-01 - 2014-12-31
Gamla Uppsala Buss AB 2:e v ordf 2012-02-15 - 2014-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2007-01-01 - 2014-12-31
Uppsala Länstrafik AB och Prebus AB 2:e v ordf 2012-02-15 - 2014-12-31
Landstingsstyrelsen led 2006-02-16 - 2014-11-19
(LS) MÄLAB ers 2013-05-01 - 2014-01-01
Oppositionsråd opråd 2012-11-01 - 2013-06-30
Kollektivtrafiknämnd led 2011-06-20 - 2012-02-15
(LS) Viltvårdsnämnden i Uppsala län led 2007-01-01 - 2010-12-31
Landstingsförbundets kongress, ombud omb 2004-08-01 - 2006-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2004-07-01 - 2006-12-31
Upplandsstiftelsen, stämman för omb ers 2002-12-12 - 2006-11-30
Valberedningen ers 2004-08-01 - 2006-11-12
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ordf 2004-08-01 - 2006-02-01
Landstingsråd råd 2004-08-01 - 2006-02-01
Landstingsförbundets kongress, ombud omb ers 2003-01-01 - 2004-07-31
Mälardalsrådet led 2003-04-22 - 2004-07-31
Regionalt utskott 1:e v ordf 2003-01-01 - 2004-07-31
C-framåt Uppsala län led 2003-01-01 - 2004-06-30
HSN i Uppsala ordf 1999-01-01 - 2002-12-31
Landstingsråd råd 2001-07-01 - 2002-12-31
Landstingsstyrelsen led 2001-07-01 - 2002-12-31
Upplandsstiftelsen, stämman för omb 1998-11-17 - 2002-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2000-02-14 - 2001-07-01
Akademiska sjukhuset, styrelsen led 1996-11-19 - 1998-12-31
Skogsvårdsstyrelsen ers 1998-01-01 - 1998-12-31
Styrelsen för habilitering, tandvård o primärvård ordf 1997-10-01 - 1998-12-31
Upplandsstiftelsen, stämman för omb 1996-06-10 - 1998-11-16
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1994-11-01 - 1998-10-31
Skogsvårdsstyrelsen ers 1995-06-12 - 1997-12-31
Akademiska sjukhuset, styrelsen led 1995-01-01 - 1996-11-19
Upplandsstiftelsen, stämman för omb 1995-01-01 - 1995-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag