Historik för Busch-Christensen, Helena (KD)
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1) jur 2015-01-01 - 2018-12-31
Sjukhusstyrelsen led 2015-12-01 - 2018-06-19
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-02-14
(RS) Regionala etikprövningsnämnden led 2014-01-01 - 2016-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2015-10-19 - 2016-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2015-01-01 - 2015-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2015-10-18
Patientnämnden 1:e v ordf 2014-06-17 - 2014-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag