Historik för Gavelin, Jenny (L)
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor led 2016-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31
Beredningen för barn och unga 2:e v ordf 2015-01-01 - 2016-04-27

     Nuvarande politiska uppdrag