Historik för Ormerod, Neil (V)
(RS) Politiska närvårdsmötena led 2016-01-19 - 2018-12-31
Regionråd Regråd 2018-02-01 - 2018-12-31
Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum ers 2015-01-01 - 2018-12-31
Vårdstyrelsen led 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2015-01-01 - 2016-12-31
(HSS) Politiska styrgrupper för närvård i länet repr 2015-03-16 - 2015-12-31
(LS) LS FoUU-utskott led 2015-01-01 - 2015-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2014-11-19 - 2015-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag