Historik för Linder, Cecilia (M)
(SHS) AU led 2017-05-02 - 2018-12-31
Sjukhusstyrelsen led 2017-05-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Fastighets- och servicenämnden ers 2015-12-01 - 2017-06-20
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor led 2016-12-01 - 2017-06-20
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2015-01-01 - 2016-12-31
Produktionsstyrelsen led 2015-01-01 - 2015-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag