Historik för Burman Rogozinska, Sofia (V)
(RS) Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskott led 2016-01-19 - 2018-12-31
Regionstyrelsen ers 2017-01-01 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2016-01-01 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen led 2014-11-19 - 2015-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag